โรงเรียนกันตวิชญ์ นครปฐม

  • คนเก่งของโรงเรียนกันตวิชญ์

    คนเก่งของโรงเรียนกันตวิชญ์ - อำเภอสามพราน

  • การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์...

    การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์ ( ก.ว. รุ่น 1 ) ประจำปี 2560

  • การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์...

    การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์ ( ก.ว. รุ่น 1 ) ประจำปี 2559

  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67...

    การประกวดโครงงานอาชีพและการร้องเพลงสากลประเภทหญิง ป.1-ป.6

3 รายการ 1 / 1
โรงเรียนกันตวิชญ์
เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 034 324 218 อีเมล์ kuntawitschool@gmail.com