โรงเรียนกันตวิชญ์ นครปฐม

  • ติดต่อโรงเรียนกันตวิชญ์

โรงเรียนกันตวิชญ์
เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 034 324 218 อีเมล์ kuntawitschool@gmail.com