โรงเรียนกันตวิชญ์ นครปฐม

  • บุคลากรโรงเรียน

ผู้บริหาร
คณะครู
บุคลากร
โรงเรียนกันตวิชญ์
เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034 324 218 อีเมล์ kuntawitschool@gmail.com
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool