โรงเรียนกันตวิชญ์ นครปฐม

 • โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
  Intensive English Program (IEP)

  โรงเรียนกันตวิชญ์ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน ควบคู่กับหนังสือ และเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นครูประจำชั้นทุกห้องเรียน ซึ่งแบ่งโครงสร้างการสอนตามระดับชั้นดังนี้

 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • รายการอาหารประจำสัปดาห์

  รายการอาหารประจำวันโรงเรียนกันตวิชญ์
  รายการอาหารที่โรงเรียนกันตวิชญ์ จัดทำในแต่ละวัน มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ

 

 • ภาพกิจกรรมโรงเรียน

  กิจกรรมของโรงเรียนกันตวิชญ์ - อำเภอสามพราน

 • คนเก่งของโรงเรียนกันตวิชญ์

  คนเก่งของโรงเรียนกันตวิชญ์ - อำเภอสามพราน

 • การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์...

  การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์ ( ก.ว. รุ่น 1 ) ประจำปี 2560

 • การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์...

  การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกันตวิชญ์ ( ก.ว. รุ่น 1 ) ประจำปี 2559

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67...

  การประกวดโครงงานอาชีพและการร้องเพลงสากลประเภทหญิง ป.1-ป.6

โรงเรียนกันตวิชญ์
เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034 324 218 อีเมล์ kuntawitschool@gmail.com
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool